นิทรรศการของเรา

งานแคนตันแฟร์: 2015,2016,2017,2018,2019;สโปก้า+กาฟา: 2018,2019;การแสดงฮาร์ดแวร์แห่งชาติ: 2016,2017,2018

งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน :2019.4

นิทรรศการ
นิทรรศการ

การแสดงฮาร์ดแวร์แห่งชาติ 2018.5

นิทรรศการ

งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน :2016.4

นิทรรศการ
นิทรรศการ
นิทรรศการ

งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน :2016.4

นิทรรศการ
นิทรรศการ